Krioterapia (kurzajki)

Krioterapia stanowi jedną z najczęściej wykorzystywanych metod leczenia chorób skóry. Stanowi alternatywę dla stosowania metod chirurgicznych, elektrokoagulacji czy laseroterapii. Jest uważana za metodę skuteczną, bezpieczną i dającą dobre efekty kosmetyczne.
Podczas zabiegu krioterapii za pomocą ciekłego azotu dochodzi do zniszczenia chorych tkanek poprzez ich zamrożenie w temperaturze około – 196°C. Zamrażanie może być jednorazowe, lub planowane wieloetapowo. Jest metodą mało inwazyjną i dobrze tolerowaną przez chorych w każdym wieku.

Mechanizm działania:

Kriochirurgia usuwa tkanki zmienione patologicznie i polega na zamierzonym wywołaniu ich martwicy. Martwica komórek skutkiem zamrożenia i rozmrożenia komórek oraz oddzielania martwej tkanki przez organizm. Po usunięciu zmiany chorobowej dochodzi do ponownego odtworzenia naskórka. W czasie zamrażania płyn wewnątrz komórek ulega krystalizacji. Kryształy lodu trwale zniekształcają organella wewnątrz komórkowe. Następnie komórka odwadnia się. Dochodzi do denaturacji białek na błonie komórkowej. Po zamrożeniu i rozmrożeniu cytoplazmy komórki zahamowany jest jej metabolizm.

Do najczęstszych wskazań do stosowania tej metody leczenia należą:

• brodawki wirusowe zwykłe,
• brodawki wirusowe płaskie,
• brodawki wirusowe stóp,
• kłykciny kończyste,
• brodawki łojotokowe,
• włókniaki miękkie, rogi skórne, kępki żółte powiek,
• rogowacenie słoneczne
• zmiany naczyniowe,
• Choroba Bowena,
• Zmiany powstałe na błonach śluzowych jak leukoplakia, pachydermia,
• Nowotwory skóry pacjentów, u których przeciwwskazane są zabiegi chirurgiczne.

Zabieg krioterapii, ze względu na znieczulające działanie niskiej temperatury, jest w większości przypadków bezbolesny, lub dolegliwości bólowe są niewielkie i nie wymagają dodatkowego znieczulenia. Objawy niepożądane mogące wystąpić po zabiegu dzieli się na dwie grupy:

• bezpośrednie obejmujące obrzęk, powstanie pęcherza, rumień, stwardnienie, zasinienie oraz ból
• późne, do których należą miejscowe infekcje, przebarwienia, odbarwienia, blizny zanikowe oraz przerosłe.

Należy jednak zaznaczyć, że zdarzają się one rzadko, a przebieg zabiegu oraz proces zdrowienia przebiega najczęściej bez problemów.

Konsultacja medycyna estetyczna