Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc na ławeczce dla Klientów Klubu BC

Mamy dla Was kolejną propozycję zawodów w BC, tym razem w wyciskaniu.
Termin zawodów to 24 maja godz. 15:00, poniżej szczegóły, oraz formularz zgłoszeniowy.
WSTĘP – normalne wejście na siłownię z karnetu, jednorazowa wejściówka lub z karty Benefit, Fitprofit, Ok System
NAGRODA – 1 miejsce, szklana statuetka z Twoim imieniem i nazwiskiem, oraz miesięczny karnet OPEN Gym w BC

 

Jeśli chcesz wziąć udział w zawodach na dole strony znajduje się formularz zgłoszeniowy!

 

ZAWODY W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY UCZESTNIKÓW ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W 3 KATEGORIACH WIEKOWYCH:

– 15-23
– 24-30
– powyżej 30 lat

Zawody obejmują jedną konkurencję – wyciskanie sztangi leżąc na ławeczce. Przewiduje się rywalizację mężczyzn w trzech podejściach, w formule Wilks’a. Na podstawie wagi zawodnik otrzyma współczynnik przeliczeniowy według Wilks’a. Przed przystąpieniem do zawodów zawodnik poda wartość pierwszego podejścia np. 100 kg.

Trochę informacji o sposobie punktacji. Do rezultatu końcowego będzie brany najlepszy wynik uzyskany przez zawodnika w trzech próbach. Dla przykładu zawodnik ważący 69,3 kg ma współczynnik 0,7552. Współczynnik mnożymy przez najlepszy rezultat. Jeśli zawodnik zaliczył np. 150 kg to ilość punktów wynosi wówczas:

0,7552 * 150 = 113.28 pkt.

ZASADY WYCISKANIA SZTANGI LEŻĄC:
1. Zawodnik może samodzielnie zdjąć sztangę ze stojaków lub poprosić o podanie obsługę techniczną.
2. Bój rozpoczyna z wyprostowanych ramion w stawach łokciowych na komendę „start” sędziego głównego.
3. Po komendzie „start” opuszcza sztangę na klatkę piersiową (obszar wzdłuż mostka), dotyka jej, nie musi zatrzymywać. Po dotknięciu od razu wyciska sztangę w górę do pełnego, lecz nie przesadnego wyprostu ramion w stawach łokciowych.
4. Po wyciśnięciu sztangi blokuje ramiona w stawach łokciowych i po komendzie „stojak”, sędziego głównego, odkłada sztangę na stojaki samodzielnie lub przy pomocy obsługi technicznej.
5. W przypadku cofnięcia się sztangi podczas wyciskania, sędzia ma prawo wydać polecenie zabrania sztangi zawodnikowi przez obsługę techniczną.

PRZYCZYNY NIE UZNANIA BOJU W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC:
1. Nieprzestrzeganie sygnałów Sędziego Głównego do rozpoczęcia lub zakończenia boju.
2. Nie dotknięcie sztangą klatki piersiowej.
3. Każda zmiana pozycji podczas wykonywania właściwego boju, tj. jakikolwiek ruch podniesienia barków, pośladków od ławeczki lub stóp od podestu/parkietu czy podłogi albo boczne ruchy dłoni na gryfie.
4. Dozwolone są drobne ruchy stóp i ich bardzo małe poruszenia. Podeszwa i obcas muszą pozostawać w kontakcie z podłożem.
5. Wypchnięcie sztangi klatką piersiową, zakołysanie sztangą lub zapadnięcie się gryfu w klatkę piersiową po znieruchomieniu w taki sposób, który czyni bój łatwiejszym.
6. Wyraźne, przesadnie nierówne prostowanie rąk w trakcie wyciskania.
7. Każdy ruch sztangi w dół podczas wykonywania wyciskania.
8. Niemożność wyciśnięcia sztangi do jednoczesnego pełnego wyprostu ramion
w końcowej fazie wyciskania.
9. Każdy kontakt stóp zawodnika z ławeczką lub jej konstrukcją wsporczą (np. uderzenie w stojak podczas wyciskania).

 

UWAGA:
Ważenie zawodników odbędzie się tuż przed zawodami. Wtedy też zawodnik otrzyma współczynnik przeliczeniowy według którego będzie wyliczany jego wynik w wyciskaniu.

Niedostosowanie się do obowiązującego regulaminu zawodów spowoduje niedopuszczenie zawodnika do startu lub jego dyskwalifikacje.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Błąd: Brak formularza kontaktowego.