TERAPIA BLIZN I ROZSTĘPÓWTerapia obejmuje precyzyjne techniki pracy z rozstępami i bliznami atroficznymi („zanikowymi”/”ubytkowymi”, powstającymi poniżej poziomu otaczającej skóry) oraz hipertroficznymi („przerostowymi”, powstającymi powyżej poziomu otaczającej skóry).

Celem terapii jest wymuszenie procesów regeneracji i przebudowy blizny oraz zrównania jej z poziomem otaczającej skóry – spłaszczenia w przypadku blizn przerostowych lub nadbudowy tkanki w przypadku blizn zanikowych i rozstępów. Dodatkowo zabiegi pozwalają na redukcję zrostów, prowadząc do wyeliminowanie uczucia ,,ciągnięcia” przez bliznę i odzyskanie pełnej ruchomości w obszarze jej występowania. W zależności od m.in. rodzaju blizny, jej wielkości i obszaru wstępowania kosmetolog dobiera odpowiednią technikę: mikronakłuwanie, pracę tzw.,,suchą igłą” lub mezoterapię mikroigłową w połączeniu z mezoterapią igłową i podaniem śródskórnie preparatu z krzemioną dla wzmocnienia efektu przebudowy. Sama praca z bliznami jest niezwykle precyzyjna – kosmetolog działa z samą blizną, koncentrując się na jej dokładnym opracowaniu, nie obejmując zabiegiem tkanek sąsiednich, co przekłada się na lepsze efekty i szybszą rekonwalescencję pozabiegową. Terapia swoją skuteczność opiera na uruchomieniu kaskady naturalnych procesów, zachodzących w skórze, w tym stymulacji syntezy kolagenu, pobudzenia angiogenezy, czyli tworzenia nowych naczyń krwionośnych, uwolnieniu czynników wzrostu i mediatorów stanu zapalnego.

BenefitSystems logo
VanityStyle logo
Medicover logo
PzuSport logo