Informacja o danych osobowych RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BEAUTY CENTER MEDICAL WELLNESS & SPA S. C. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6A zwana dalej Spółką.
2. Inspektorem ochrony danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Mariusz Maślak (kontakt do inspektora: iod.maslak@gmail.com, tel. 888 568 038)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach w oparciu o podstawę prawną i w określonym czasie:
– realizacji umowy uczestnictwa w zajęciach grupowych oraz korzystania z siłowni w Spółce, na podstawie tej umowy przez okres jej obowiązywania i okres przedawnienia roszczeń
– w przypadku wyrażenia zgody, marketingu produktów i usług Spółki, na podstawie jej udzielenia do czasu jej wycofania, zgoda może być wycofana w dowolnym momencie
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał:
– pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na jego polecenie ;
– podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
– dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych)
– dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
– dostawcom usług finansowo księgowych związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
6. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.