Badanie na NIETOLERANCJĘ POKARMOWĄ

Specjaliści w gabinetach wykorzystują test Food Detective Professional. Nie jest on dostępny w sprzedaży dla Pacjenta i nie może być przez niego wykonywany samodzielnie.

Mamy coraz więcej wiedzy o zależnościach pomiędzy naszym samopoczuciem, zdrowiem a spożywanymi produktami. Długotrwałe objawy chorobowe, trudne do zdiagnozowania mogą mieć u podłoża nietolerancję pokarmową lub inaczej ukrytą nadwrażliwość na pokarmy. W takich przypadkach, we krwi można wykryć zwiększoną ilość przeciwciał IgG (immunoglobulina G) przeciwko pokarmom, których organizm „nie lubi”. Ocenia się, że u około 45% populacji można rozpoznać nietolerancję pokarmową.

Ponieważ objawy związane z nietolerancją pokarmową występują stosunkowo późno po spożyciu danego pokarmu – od kilku godzin do dwóch, trzech dni – najczęściej nie są one kojarzone z jedzeniem pokarmem. Objawy nietolerancji mogą wiązać się nie tylko z zaburzeniami gastroenterologicznymi, ale także z innymi długotrwałymi dolegliwościami. Dobrze więc byłoby zbadać pokarmy, których organizm nie toleruje a następnie wykluczyć je czasowo z diety. W wielu przypadkach pozwoliłoby to nawet na wyleczenie przewlekłych chorób. Dlatego tak ważna jest identyfikacja nietolerowanych pokarmów.


Do tego celu służą testy FoodDetective, które z pomocą próbki krwi wykrywają pokarmy powodujące nadprodukcję przeciwciał klasy IgG.

Badanie na nietolerancję pokarmową

Zaplanuj swoją wizytę u naszego specjalisty pod numerem 502 503 524