OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

Osocze bogatopłytkowe to materiał uzyskany z własnej krwi pacjenta, którą poddaje się odwirowaniu, dzięki czemu następuje oddzielenie erytrocytów i leukocytów od osocza zawierającego płytki krwi. Następnie podaje się je metodą mezoterapii lub wypełnienia w obszar ciała, który chcemy zregenerować. Efekt zabiegu jest czasowy i utrzymuje się proporcjonalnie do liczby wykonanych zabiegów.