Regulamin promocji Bon 50 zł na zabieg depilacji laserowej XLASE

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja obowiązuje w salonie Beauty Center Medical Wellness & SPA przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pabianicach w dniach od 1 września 2018 roku do 16 września 2018 roku.

2. Akcją promocyjną objęte są zabiegi depilacji laserowej XLASE na dowolnie wybraną przez Uczestnika okolicę.

§2
ZASADY PROMOCJI I REALIZACJI BONÓW RABATOWYCH

1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z promocji.

2. W czasie obowiązywania promocji za każde wydane co najmniej 300 zł w ramach jednej transakcji wydany zostanie Bon Rabatowy o wartości 50 zł do wykorzystania na zabieg depilacji laserowej XLASE.

3. Bony Rabatowe mogą zostać wykorzystane przy zakupach usług realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

4. W celu skorzystania z rabatu należy wręczyć Bon Rabatowy sprzedawcy w salonie Beauty Center.

5. Bon Rabatowy uprawnia do uzyskania rabatu od ceny sprzedaży brutto w wysokości 50 zł.

6. Bon Rabatowy można wykorzystać przy następnej transakcji od 100 zł.

6. Bony rabatowe nie łączą się. Podczas jednej transakcji można zrealizować tylko jeden Bon Rabatowy.

7. Realizacji podlegają tylko ważne Bony Rabatowe, które spełniają następujące warunki:
– Uczestnik poda numer Bonu;
– Bon nie został już uprzednio zrealizowany;
– Bon został przedstawiony do realizacji w okresie jego ważności tj. w okresie 3 miesięcy od dnia jego uzyskania.

8. Uczestnik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Bonu Rabatowego z chwilą przystąpienia do zapłaty za usługę.

9. Bon Rabatowy podlega jednorazowej, niepodzielnej realizacji.

10. Bon Rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§3
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.beauty-center.com.pl oraz w salonie Beauty Center.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.