Regulamin promocji DRUGI MASAŻ ZA KWOTĘ 30 ZŁ

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja obowiązuje w salonie Beauty Center Medical Wellness & SPA przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pabianicach w dniach od 1 listopada 2018 roku do 30 listopada 2018 roku.

2. Akcją promocynją objęte są masaże klasyczne i masaże relaksacyjne dostępne w ofercie Beauty Center.

§2
ZASADY PROMOCJI I REALIZACJI

1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z promocji.

2. W czasie obowiązywania promocji wykupując dowolny masaż w cenie regularnej otrzymasz możliwość wykupienia drugiego takiego samego lub dowolnie wybranego z oferty salonu Beauty Center Medical Wellness & SPA za kwotę 30 zł, w tej sytuacji kwota 30 zł zostanie pobrana za tańszy masaż.

3. Wykupiony masaż nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

4. Masaż ważny będzie przez 1 rok czasu od dnia zakupu.

§3
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetwej www.beauty-center.com.pl oraz w salonie Beauty Center.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.