Zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach fitness

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jolanta Zajunc, Rafał Zajunc, Marcin Zajunc prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą BEAUTY CENTER MEDICAL WELLNESS & SPA S. C. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6A zwana dalej Spółką

  • Inspektorem ochrony danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Mariusz Maślak (kontakt do inspektora: iod.maslak@gmail.com, tel. 888 568 038)

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach w oparciu o podstawę prawną i w określonym czasie:

   1. realizacji umowy uczestnictwa w zajęciach grupowych oraz korzystania z siłowni w Spółce, na podstawie tej umowy przez okres jej obowiązywania i okres przedawnienia roszczeń

   2. w przypadku wyrażenia zgody, marketingu produktów i usług Spółki, na podstawie jej udzielenia do czasu jej wycofania, zgoda która może być wycofana w dowolnym momencie

  • Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

  • Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał:

   1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na jego polecenie;

   2. podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: - dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych); - dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą; - dostawcom usług finansowo księgowych związanych z prowadzona działalnością gospodarczą; z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

  • Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  • W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

  • Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany numer telefonu) przez BEAUTY CENTER MEDICAL WELLNESS & SPA S.C. w celu marketingu bezpośredniego.