Uwaga! Ważna informacja na temat możliwości korzystania z przestrzeni jaką dysponuje klub fitness BC, która wchodzi w życie od jutra tj. 20.10.2020 roku.

Wspólnicy Beauty Center Medical Wellness & SPA oświadczają, że od dnia 8 sierpnia 2019 roku działają m.in jako placówka lecznicza przeznaczona dla pacjentów.
Z tego względu wszystkie zajęcia indywidualne (siłownia) i zespołowe mają charakter terapii ruchowej.
Podstawa prawna: Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr Z-210763-20190808

Powstaje NOWY GRAFIK, który bedzie proponował Państwu tylko formy TERAPII RUCHOWEJ (zajęcia prozdrowotne).
Zmniejszamy limity na salach na odpowiednie dla strefy czerwonej, WIELKA PROŚBA I WARUNEK UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH, to wcześniejsza REZERWACJA tel. 502 503 524

Jeśli chodzi o systemy zewnętrzne tj. Benefit, Fitprofit, Ok System – WSZYSCY PARTNERZY POTWIERDZILI GOTOWOŚĆ DZIAŁANIA, W ZWIĄZKU Z CZYM JEŚLI MACIE AKTYWNE KARTY SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Wszelkie obostrzenia czyli: zasłanianie okolicy ust i nosa na terenie recepcji, dezynfekcja dłoni, dezynfekcja sprzętu po ukończonym treningu pozostaje bez zmian. Wszystkie pomieszczenia przed treningami były, są i będą dezynfekowane lampami UV-C

Uważajmy na siebie nawzajem i trzymajmy się w zdrowiu, do zobaczenia w klubie!